Navigatie overslaan
Terug
30 mei 2024

Mogelijke oplossin­gen voor knelpun­ten West­flank in kaart gebracht


Volgende stap in onderzoek bereikbaarheid Westflank Groningen.

Meer en betere fietsverbindingen, uitbreiding van het openbaar vervoer en aanpak van de westelijke ringweg, de N355 en de knooppunten Hoogkerk en Reitdiepplein. Dat zijn mogelijke oplossingen voor knelpunten die ontstaan doordat in de Westflank van Groningen tot 2040 meer dan 11.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De provincie en de gemeente Groningen onderzoeken samen met het Rijk wat er nodig is om de Westflank bereikbaar en leefbaar te houden met al die nieuwe woningen. Zij nodigen inwoners uit hierover mee te denken via www.stemvan.groningen.nl.

Ook uitbreiding van P+R voorzieningen en uitbreiding van het aantal wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur behoort tot de mogelijkheden. Een overzicht van alle mogelijke maatregelen in de Westflank is te vinden op de interactieve 'Oplossingenkaart'. Het overzicht is gemaakt door adviesbureau Sweco. In november besluiten Rijk en regio welke mogelijke oplossingen het eerst worden uitgevoerd. Dat besluit is belangrijk omdat er nog niet genoeg geld is om alle mogelijke oplossingen uit te voeren.

Ook buurgemeenten beter bereikbaar

Met de maatregelen verbeteren ook de verbindingen tussen Groningen en de rest van Nederland. Vooral met de buurgemeenten Westerkwartier, Het Hogeland, Noordenveld en Tynaarlo. Dat is nodig omdat het verkeer op die verbindingen steeds drukker wordt, door de groei van de aantallen inwoners.

Meedenken

Inwoners en andere belangstellenden kunnen meedenken over het overzicht van mogelijke oplossingen. Eerder kon dat ook al over de knelpunten, die zijn aangegeven op een "Knelpuntenkaart". Via www.stemvan.groningen.nl en via de contactpagina op deze website kunnen belangstellenden online aangeven wat ze missen in het overzicht van mogelijke oplossingen, en welke maatregelen ze het hardst nodig vinden. Op woensdagavond 12 juni organiseren Rijk en regio hiervoor een inloopbijeenkomst. Die vindt plaats in t‘ Vinkhuys, in de wijk Vinkhuizen, van 19.00 – 21.00 uur. Alle reacties worden betrokken bij de verdere uitwerking van maatregelen.

Dat doen het Rijk en de regio de komende maanden. Dan kijken ze ook welke maatregelen het eerst worden uitgevoerd en welke moeten wachten. Want nu al is duidelijk dat er niet genoeg geld beschikbaar om alles te doen wat wenselijk is. Het Rijk heeft 82 miljoen euro toegezegd in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De provincie en de gemeente leggen daar ook 82 miljoen euro bij.

In november besluiten

In november besluiten Rijk en regio gezamenlijk over de oplossingen die kunnen worden uitgevoerd voor het geld dat nu beschikbaar is. Van die oplossingen maken zij dan opnieuw een interactieve kaart op deze website.

Start werkzaamheden rond 2027/2028

De start van de uitvoering van maatregelen in de Westflank van Groningen duurt nog enkele jaren. Eerst moeten de werkzaamheden voor de zuidelijke ringweg en het stationsgebied klaar zijn. Voor de meeste maatregelen is bovendien nog verdere voorbereiding nodig. Rijk en regio verwachten dat in 2027/2028 de eerste schop de grond in kan.

Provincie en gemeente gaan nog op zoek naar meer geld dan de 164 miljoen die nu beschikbaar is. De meeste nieuwe woningen in de Westflank van Groningen komen in De Suikerzijde (5.000 woningen), De Held III (1.800) en Reitdiepzone (2.300). Verspreid over bestaande wijken komen tot 2040 ook nog zo’n 2.000 nieuwe woningen. De Westflank van Groningen neemt hiermee bijna een derde van de totale woningbouwopgave van de Regio Groningen-Assen (36.000 woningen tot 2040) voor zijn rekening.

Foto: Ring West ter hoogte van de Reitdiepzone. De ringweg ligt hier pal naast de woningen. 


Laatste nieuws

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.


Lees onze cookieverklaring