Navigatie overslaan

Over Ring West Verbindt

Ring West Verbindt is de naam van het project voor de vernieuwing van de westelijke ringweg van Groningen. Het is een project van de gemeente en de provincie Groningen.

  

november 2017

Regionale voorverkenning

Kijken naar knelpunten, ambities, opgaven en mogelijke oplossingen.

maart 2023

Omgevingsanalyse

  

november 2023

Start online communicatie

  

januari 2024

Gesprek over knelpunten en oplossingen

  

augustus 2024

Besluit over oplossingen

  

januari 2025

Planuitwerking en aanbesteding

Van 2025 tot 2030 bezig met planuitwerking en aanbesteding. 

Eerste onderzoek naar ombouw Ring West

In de periode 2017 - 2020 hebben de gemeente en de provincie Groningen een eerste onderzoek (voorverkenning) gedaan naar mogelijkheden voor de ombouw van de westelijke ringweg.

Daar kwam uit dat het aantrekkelijk is om de ringweg vanaf de spoorwegovergang bij de Friesestraatweg verdiept aan te leggen. Dat maakt het mogelijk de verkeerslichten op de ringweg weg te halen. Het verkeer over de ringweg kan dan sneller en veiliger doorrijden. Dat verkeer geeft minder geluidshinder en is minder zichtbaar voor omwonenden.

Net zo belangrijk is dat de wijken Vinkhuizen en Paddepoel beter met elkaar worden verbonden als de weg verdiept komt te liggen. Voor fietsers en voetgangers, én voor autoverkeer. Er komt dan ook meer ruimte voor groen. Er was één probleem: zo’n verdiepte weg kost meer geld dan de gemeente en de provincie kunnen opbrengen.

Daar kwam een ander probleem bij. In 2019 had de gemeente Groningen met het Rijk afspraken gemaakt over de bouw van extra woningen: een woondeal. Die afspraken zijn in 2021 vastgelegd in een verstedelijkingsstrategie voor de gehele Regio Groningen-Assen. Een groot deel van die extra woningen (11.000) komt aan de westkant van de stad. Al die nieuwe woningen leiden tot veel extra verkeer. Daarom hebben Rijk besloten tot een nieuwe onderzoek. Dat is in de zomer van 2023 begonnen. Met als centrale vraag: hoe blijft de Westflank van Groningen bereikbaar?

In de animatie hiernaast ziet u de resultaten van de studie uit 2020.

Breed ver­vol­go­nder­zoek

In de zomer van 2023 is dit vervolgonderzoek begonnen. Daar doet naast de gemeente en de provincie Groningen ook het Rijk aan mee. Dit onderzoek kijkt naar de bereikbaarheid van de gehele Westflank van de stad Groningen.

Niet alleen naar de westelijke ringweg, maar alle verkeersknelpunten in de Westflank komen erin aan bod, plus de mogelijke oplossingen voor die knelpunten. De ombouw van de westelijke ringweg kan zo’n oplossing zijn, of een deel van de oplossing. Maar er zijn meer mogelijkheden denkbaar. 

Dit vervolgonderzoek vindt plaats in het kader van het landelijke Meerjarenprogramma Infrastuctuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het MIRT is de geldpot waar de Rijksoverheid grote projecten voor wegen, bruggen, spoorverbindingen en waterwegen uit betaalt. De voorwaarde daarbij is altijd dat lagere overheden meebetalen. Gemeenten bijvoorbeeld, of provincies. Voor de bereikbaarheid van de Westflank heeft het Rijk 82 miljoen euro gereserveerd. De gemeente en de provincie staan samen garant voor nog eens 82 miljoen.

Het MIRT-onderzoek voor de Westflank van Groningen is naar verwachting eind 2024 klaar. Dan is meer bekend over vervolgstappen, en over de financiering daarvan.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.


Lees onze cookieverklaring