Navigatie overslaan

Over Ring West Verbindt

Ring West Verbindt is de naam van het project voor de vernieuwing van de westelijke ringweg van Groningen. Het is een project van de gemeente en de provincie Groningen.

  

november 2017

Regionale voorverkenning

2017-2020

juni 2023

Start MIRT-onderzoek Westflank

  

maart 2024

Knelpunten Westflank

  

juni 2024

Mogelijke oplossingen Westflank

   

november 2024

Besluit over oplossingen Westflank

  

januari 2025

Planuitwerking oplossingen Westflank

2025-2027

januari 2027

Eerste werkzaamheden Westflank

2027/2028

Eerste onderzoek naar ombouw Ring West

In de periode 2017 - 2020 hebben de gemeente en de provincie Groningen een eerste onderzoek (voorverkenning) gedaan naar mogelijkheden voor de ombouw van de westelijke ringweg.

Daar kwam uit dat het aantrekkelijk is om de ringweg vanaf de spoorwegovergang bij de Friesestraatweg verdiept aan te leggen. Dat maakt het mogelijk de verkeerslichten op de ringweg weg te halen. Het verkeer over de ringweg kan dan sneller en veiliger doorrijden. Dat verkeer geeft minder geluidshinder en is minder zichtbaar voor omwonenden.

Net zo belangrijk is dat de wijken Vinkhuizen en Paddepoel beter met elkaar worden verbonden als de weg verdiept komt te liggen. Voor fietsers en voetgangers, én voor autoverkeer. Er komt dan ook meer ruimte voor groen. Er was één probleem: zo’n verdiepte weg kost meer geld dan de gemeente en de provincie kunnen opbrengen.

Daar kwam een ander probleem bij. In 2019 had de gemeente Groningen met het Rijk afspraken gemaakt over de bouw van extra woningen: een woondeal. Die afspraken zijn in 2021 vastgelegd in een verstedelijkingsstrategie voor de gehele Regio Groningen-Assen. Een groot deel van die extra woningen (11.000) komt aan de westkant van de stad. Al die nieuwe woningen leiden tot veel extra verkeer. Daarom hebben gemeente en provincie Groningen en het Rijk eind 2022 besloten tot een nieuwe onderzoek. Dat is in de zomer van 2023 begonnen. Met als centrale vraag: hoe blijft de Westflank van Groningen bereikbaar?

In de animatie hiernaast ziet u de resultaten van de studie uit 2020.

Breed ver­vol­go­nder­zoek

In de zomer van 2023 is dit vervolgonderzoek begonnen. Daar doet naast de gemeente en de provincie Groningen ook het Rijk aan mee. Dit onderzoek kijkt naar de bereikbaarheid van de gehele Westflank van de stad Groningen.

Niet alleen naar de westelijke ringweg, maar alle verkeersknelpunten in de Westflank komen erin aan bod, plus de mogelijke oplossingen voor die knelpunten. De ombouw van de westelijke ringweg kan zo’n oplossing zijn, of een deel van de oplossing. Maar er zijn meer mogelijkheden denkbaar. 

Dit vervolgonderzoek vindt plaats in het kader van het landelijke Meerjarenprogramma Infrastuctuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het MIRT is de geldpot waar de Rijksoverheid grote projecten voor wegen, bruggen, spoorverbindingen en waterwegen uit betaalt. De voorwaarde daarbij is altijd dat lagere overheden meebetalen. Gemeenten bijvoorbeeld, of provincies. Voor de bereikbaarheid van de Westflank heeft het Rijk 82 miljoen euro gereserveerd. De gemeente en de provincie staan samen garant voor nog eens 82 miljoen.

Het MIRT-onderzoek voor de Westflank van Groningen is naar verwachting eind 2024 klaar. Dan is meer bekend over vervolgstappen, en over de financiering daarvan.

Veelgestelde vragen

  

Meer vragen

    In de Westflank van Groningen gaat de komende jaren veel veranderen. Er worden 11.000 nieuwe woningen gebouwd en er komt meer ruimte voor bedrijven. Deze veranderingen leiden tot problemen in de bereikbaarheid van dit deel van Groningen. Daarom doen we onderzoek naar deze problemen (knelpunten) en mogelijke oplossingen.

    MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het MIRT is het investeringsprogramma (de geldpot) waar de Rijksoverheid grote projecten voor wegen, bruggen, spoorverbindingen en waterwegen uit betaalt. De voorwaarde daarbij is altijd dat lagere overheden meebetalen. Gemeenten of provincies bijvoorbeeld.

    De knelpunten die in kaart zijn gebracht, gaan over fietsers, voetgangers, ov-reizigers en autoverkeer. Een overzicht van deze knelpunten is te vinden op www.ringwestverbindt.nl/knelpuntenkaart.

    Gemeente, provincie en Rijk hebben onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de bereikbaarheid van Groningen. In dit onderzoek is niet alleen gekeken naar de westelijke ringweg, maar naar alle verkeersknelpunten in de Westflank. Mogelijke oplossingen zijn: meer en betere fietsverbindingen, uitbreiding van het openbaar vervoer en ombouw van de westelijke ringweg, de N355 en de verkeersknooppunten Hoogkerk en Reitdiepplein. Klik voor meer informatie hier

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.


Lees onze cookieverklaring