Navigatie overslaan
Terug

Veelgestelde vra­gen

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Stel de vraag via info@ringwestverbindt.nl

Alle vragen

  We gaan kijken welke maatregelen het eerst worden uitgevoerd en welke moeten wachten. Daar wordt in november 2024 over besloten. Het is nu al duidelijk dat er niet genoeg geld beschikbaar is om alles te doen wat wenselijk is. Het Rijk heeft 82 miljoen euro toegezegd in het kader van het MIRT. De provincie en de gemeente leggen daar ook 82 miljoen euro bij. 

  De start van de werkzaamheden duurt nog enkele jaren. Eerst moeten de werkzaamheden voor de zuidelijke ringweg klaar zijn. Voor de meeste maatregelen is bovendien nog verdere voorbereiding nodig. Rijk en regio verwachten dat in 2027/2028 de eerste schop in de grond kan. 

  Gemeente, provincie en Rijk hebben onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de bereikbaarheid van Groningen. In dit onderzoek is niet alleen gekeken naar de westelijke ringweg, maar naar alle verkeersknelpunten in de Westflank. Mogelijke oplossingen zijn: meer en betere fietsverbindingen, uitbreiding van het openbaar vervoer en ombouw van de westelijke ringweg, de N355 en de verkeersknooppunten Hoogkerk en Reitdiepplein. Klik voor meer informatie hier

  De knelpunten die in kaart zijn gebracht, gaan over fietsers, voetgangers, ov-reizigers en autoverkeer. Een overzicht van deze knelpunten is te vinden op www.ringwestverbindt.nl/knelpuntenkaart.

  MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het MIRT is het investeringsprogramma (de geldpot) waar de Rijksoverheid grote projecten voor wegen, bruggen, spoorverbindingen en waterwegen uit betaalt. De voorwaarde daarbij is altijd dat lagere overheden meebetalen. Gemeenten of provincies bijvoorbeeld.

  In de Westflank van Groningen gaat de komende jaren veel veranderen. Er worden 11.000 nieuwe woningen gebouwd en er komt meer ruimte voor bedrijven. Deze veranderingen leiden tot problemen in de bereikbaarheid van dit deel van Groningen. Daarom doen we onderzoek naar deze problemen (knelpunten) en mogelijke oplossingen.

  Ring West Verbindt is het project voor de vernieuwing van het noordelijk deel van de westelijke ringweg van Groningen. Het project is van de gemeente en de provincie Groningen. Behalve naar de vernieuwing van de westelijke ringweg wordt er ook gekeken naar de bereikbaarheid van de westkant van Groningen (Westflank).

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Stel de vraag via info@ringwestverbindt.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.


Lees onze cookieverklaring