Navigatie overslaan
Terug
6 maart 2024

Onder­zoek brengt ver­keer­sknelpun­ten West­flank in beeld

Onderzoek brengt verkeersknelpunten Westflank in beeld

De geplande bouw van 11.000 nieuwe woningen aan de westkant (de “Westflank”) van de stad Groningen leidt tot knelpunten in de bereikbaarheid van dit deel van de stad. Onder meer bij de kruispunten van Ring West met de wijken Paddepoel en Vinkhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Sweco, in opdracht van de provincie en de gemeente Groningen en de Rijksoverheid. Van de resultaten is een interactieve "knelpuntenkaart" gemaakt.

Van knelpunten naar oplossingen

De knelpuntenkaart brengt knelpunten voor fietsers, voetgangers, ov-reizigers en autoverkeer in beeld. Op basis van de gesignaleerde knelpunten gaan de drie overheden dit voorjaar samen met Sweco op zoek naar oplossingen voor de bereikbaarheid van het gebied. In juni houden zij daarvoor een informatiebijeenkomst. Datum en plaats worden nog bekendgemaakt.

Ook N355 en rotonde Hoogkerk zijn knelpunten

Het onderzoek laat zien dat ook de doorstroming op de N355 tussen Groningen en Aduard onder druk komt te staan, vooral ter hoogte van de wijk Reitdiep. Twee andere knelpunten zijn de rotondes bij Hoogkerk en het Hoendiep. Ook in de wijk Vinkhuizen ontstaan knelpunten, onder meer door sluipverkeer.

Voor het onderzoek heeft Sweco gebruik gemaakt van computermodellen die voorspellen hoe druk het in 2040 is op routes voor autoverkeer, openbaar vervoer en fiets. Daarnaast is aan bewonersorganisaties, bedrijven, buurgemeenten, het waterschap en experts gevraagd welke knelpunten zij verwachten. Daarbij gaat het behalve om mogelijke files ook om onveilige situaties, geluidsoverlast en om situaties waarin natuur, energievoorziening of landbouw in de knel dreigen te komen.

Afspraken volgen in november

In november 2024 maken Rijk, provincie en gemeente afspraken over de aanpak van de knelpunten in de Westflank van Groningen. Dan verdelen zij ook het beschikbare geld. Het Rijk heeft hiervoor een bedrag van 82 miljoen gereserveerd. Dat geld is opgenomen in het Meerjarenprogramma Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT). Van de regionale partijen wordt eenzelfde bedrag gevraagd. Naar verwachting is meer geld nodig om alle knelpunten in de Westflank te kunnen oplossen. De vraag is dan welke maatregelen voorrang krijgen. Ook daarover wordt in november besloten.

Uitvoering nieuwe werkzaamheden pas over enkele jaren

De uitvoering van nieuwe grote werkzaamheden in de Westflank laat in elk geval nog enkele jaren op zich wachten. Eerst moet het werk aan de zuidelijke ringweg en de omgeving van het Vrijheidsplein zijn afgerond. De plannen voor de Westflank moeten nog verder worden uitgewerkt. Gemeente, provincie en Rijk verwachten dat niet veel eerder dan in 2030 nieuwe grootschalige wegwerkzaamheden zijn te verwachten aan de westkant van de stad.

Foto: Op de onderstaande afbeelding ziet u de Pleiadenbrug. Dit is een van de knelpunten in de Westflank. Hier kruist de oude en de nieuwe Friesestraatweg (Ring West) met de Siersteenlaan (Vinkhuizen) en de Pleiadenlaan (Paddepoel). Bij de verkeerslichten staat het autoverkeer steeds vaker stil. Onder de Pleiadenbrug kruisen fietsroutes elkaar. Veel omwonenden vinden dit een onveilige situatie, vooral vanuit het oogpunt van sociale veiligheid.Laatste nieuws

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving.


Lees onze cookieverklaring